Tue Wed Thu
4,8 4,5 4,3
 Medium   Medium   Medium 
Förklaring